Concrete en daadwerkelijke hulp

Geweld is het probleem, respect de oplossing.

Het zal je maar overkomen. Je kind, man, vrouw, broer, zus, één van je ouders of ander familielid overlijdt door geestelijk of lichamelijk geweld. Dat kan thuis, onderweg, op school, de werkvloer, in een uitgaansgelegenheid of zelfs in de één van de oorlogen om ons heen gebeuren. Denk aan de ramp in 2014 met de MH17 in de Oekraïne of aan de verschrikkelijke gebeurtenissen in 2015 in Parijs. Brussel en Nice in 2016. Binnen één seconde stort je hele wereld in en breekt een loodzware tijd aan.


Uw & onze zaak

Iedereen is begaan met degene die een dierbare verliest door zinloos geweld. Maar daar mag het niet bij blijven, er moet óók daadwerkelijk hulp geboden worden. Met dat doel is in 2001 de Stichting van Zinloos Geweld naar Zinvol Gedrag (ZG2) opgericht. De stichting stimuleert contacten met lotgenoten en verwijst slachtoffers van zinloos geweld desgewenst naar professionele hulpverleners. Zij neemt ook stelling name en zoekt de publiciteit bij gewelddadige gebeurtenissen, verspreidt informatiemateriaal, verzorgt lezingen en is aanwezig bij herdenkingen en manifestaties. Normen, waarden, respect, fatsoen en veiligheid moeten terug gebracht worden in onze samenleving.

Oók uw inzet is nodig

De stichting van Zinloos Geweld naar Zinvol Gedrag (ZG2) is gevestigd in Capelle aan den IJssel. Het bestuur van de stichting en de realisatie van projecten wordt geheel gedaan door vrijwilligers. Vrienden van de stichting, bedrijven en privé personen, ondersteunen de stichting materieel en financieel. De stichting vraagt ook uw inzet bij het realiseren van haar ultieme doel: normen, waarden, respect, fatsoen en veiligheid, terug te brengen in onze samenleving.
Eén van onze nieuwe projecten is het geven van lezingen, zowel plaatselijk, regionaal als landelijk, op scholen om jongeren bewust(er) te maken van de gevolgen van onder meer drank, drugs, pesten en zinloos geweld. Mensen die hierover kunnen en willen vertellen en jongeren ervan kunnen doordringen om deze zaken uit de weg te gaan, nodigen wij uit om contact met ons op te nemen. Maar ook als u op een andere wijze een bijdrage denkt te kunnen leveren, horen wij dit graag van u.
Is uw interesse gewekt? Mail ons op info@zinvolgedrag.nl.

Belangrijke activiteiten van de Stichting.

- De boottocht voor slachtoffers van Zinloos Geweld en nabestaanden regelmatig te laten terugkeren.
- De aanwezigheid van vrijwilligers van de Stichting bij herdenkingen van slachtoffers van zinloos geweld.
- De presentatie van de Stichting bij landelijke manifestaties, onder meer bij de jaarlijkse dag Herdenken Geweldslachtoffers in de gemeente De Wolden, Drenthe.
- De vlinderactie, hierbij kunnen nabestaanden van geweldslachtoffers, tegen een geringe vergoeding, een rvs vlinder bestellen.


Boottochten

Naast de behoefte aan contacten in alle rust en beslotenheid, hebben veel slachtoffers van zinloos geweld evenzeer behoefte aan brede contacten met lotgenoten in een aangename en ontspannen sfeer. Daartoe organiseert  de stichting regelmatig een boottocht. Ook hier geven de reacties aan dat ons initiatief zeer gewaardeerd wordt. Is men bij aanvang van de boottocht veelal "op zichzelf", aan het eind van de dag praat iedereen met iedereen en worden zelfs afspraken voor volgende ontmoetingen gemaakt.

 

Herdenkingen en manifestaties

De stichting wil waar mogelijk en zo vaak mogelijk aanwezig zijn bij herdenkingen en manifestaties. Om slachtoffers van zinloos geweld te herinneren én om aandacht te vragen voor de idealen waar de stichting voor staat. De foto links is van de landelijke dag Herdenken Geweldslachtoffers in de gemeente De Wolden.


 

Vlinderactie

De vlinderactie moet nabestaanden helpen om de herinnering aan het slachtoffer blijvend te doen zijn. Nabestaanden kunnen daartoe via de Stichting een rvs vlinder bestellen met daarop de naam en geboorte- en overlijdensdatum van het slachtoffer. Zij kunnen de vlinder op het graf plaatsen, een plaats in huis geven of plaatsen op de landelijke herdenkingsmuur in De Wolden in Drenthe.


Vlindertuin

Slachtoffers van zinloos geweld zoeken enerzijds afzondering en rust, anderzijds wil men toch ook contacten met lotgenoten of een hulpverlener. Dat bracht het bestuur van de stichting op het idee om een plek te creëren - de Vlindertuin - waar aan deze behoefte tegemoet kan worden gekomen. Vervolgens is onder leiding van tuinontwerper Gertrud Bink met hulp van veel vrijwilligers, waaronder zelfs de kinderen van groep 8 van basisschool Groen van Prinsterer in een jaar een prachtige Vlindertuin aangelegd bij de locatie Bermweg, Capelle aan den IJssel. Met een prachtig resultaat, getuige de foto. De reacties van onze gasten, degenen waarvoor de vlindertuin bedoeld is, waren zonder uitzondering hartverwarmend positief. Op 1 januari 2015 diende de stichting, geheel onverwacht, het pand aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te ontruimen. Zie de berichten van december 2014 daaromtrent in het Nieuwsarchief. Het is ons helaas niet gelukt de vlindertuin te behouden op de oude locatie dan wel deze over te brengen naar een nieuwe plaats.

Nieuwe activiteiten

De stichting is steeds bezig met het verbeteren van de bovenstaande projecten en het ontwikkelen van nieuwe.
Op onze verlanglijst staat het volgende:
- Informatiemateriaal voor scholen.
- Posters "Geweld eindigt waar respect begint" in het openbaar vervoer en/of in wachtkamers van (huis)artsen e.d..
- Een jaarkalender met vermelding van sponsors.
- Een tas met het thema.
- Het geven van lezingen op scholen.
- Publiceren van een Nieuwsbrief.

 

Terug naar boven

 

Een impressie van een boottochtVlinderactie

 

Het verleden - De vlindertuin
De aanleg en het resultaat