Concrete en daadwerkelijke hulp

Beleidsplan 2016 - 2021
De basis van de activiteiten van de Stichting - de grote lijnen - is ons Beleidsplan 2016 - 2021. Op de pagina Beleids- en Jaarplan leest u er meer over. De activiteiten zijn erop gericht om daadwerkelijke en concrete hulp te verlenen. Met slachtoffers van zinloos geweld wordt actief contact gelegd. Het thema "Respect begint waar geweld eindigt" brengen wij doorlopend onder de aandacht van een breed publiek. Onder meer door middel van posters en borden op scholen en bij sportverenigingen. De stichting draagt haar idealen ook uit tijdens herdenkingen van slachtoffers en andere manifestaties. Alle activiteiten  realiseren wij dankzij belangeloze inzet van vrijwilligers en bijdragen van sponsors en Vrienden van de stichting.

Belangrijke activiteiten van de Stichting zijn:
- de jaarlijkse boottochten voor slachtoffers van zinloos geweld en nabestaanden 
  te laten terugkeren in 2019.
- de aanwezigheid van vrijwilligers van de Stichting bij herdenkingen 
  van slachtoffers van zinloos geweld
- de presentatie van de Stichting bij landelijke manifestaties, onder meer bij de
  jaarlijkse dag Herdenken Geweldslachtoffers in de gemeente De Wolden, Drenthe
- de vlinderactie, waarbij aan nabestaanden van geweldslachtoffers
  een rvs vlinder wordt aangeboden

Boottochten - Naast de behoefte aan contacten in alle rust en beslotenheid, hebben veel slachtoffers van zinloos geweld evenzeer behoefte aan brede contacten met lotgenoten, in een aangename en ontspannen sfeer. Daartoe organiseert  de stichting regelmatig een boottocht. Ook hier geven de reacties aan dat ons initiatief zeer gewaardeerd wordt. Is men bij aanvang van de boottocht veelal "op zichzelf", aan het eind van de dag praat iedereen met iedereen en worden zelfs afspraken voor volgende ontmoetingen gemaakt.Herdenkingen en manifestaties
- De stichting wil waar mogelijk en zo vaak mogelijk aanwezig zijn bij herdenkingen en manifestaties. Om slachtoffers van zinloos geweld te herinneren én om aandacht te vragen voor de idealen waar de stichting voor staat. De foto links is van de landelijke dag Herdenken Geweldslachtoffers in de gemeente De Wolden. De foto rechts toont de wijze waarop de stichting zich met haar busje presenteerde tijdens de jaarlijkse Roparun in Capelle ad IJssel.

 

Vlinderactie - De vlinderactie moet nabestaanden helpen om de herinnering aan het slachtoffer blijvend te doen zijn. Nabestaanden kunnen daartoe via de Stichting een rvs vlinder krijgen met daarop de naam en geboorte- en overlijdensdatum van het slachtoffer. Zij kunnen de vlinder op het graf plaatsen, een plaats in huis geven of plaatsen op de landelijke herdenkingsmuur in De Wolden in Drenthe.

Vlindertuin - Slachtoffers van zinloos geweld zoeken enerzijds afzondering en rust, anderzijds wil men toch ook contacten met lotgenoten of een hulpverlener. Dat bracht het bestuur van de stichting op het idee om een plek te creëren - de Vlindertuin - waar aan deze behoefte tegemoet kan worden gekomen. Vervolgens is onder leiding van tuinontwerper Gertrud Bink met hulp van veel vrijwilligers, waaronder zelfs de kinderen van groep 8 van basisschool Groen van Prinsterer in een jaar een prachtige Vlindertuin aangelegd bij de locatie Bermweg, Capelle aan den IJssel. Met een prachtig resultaat, getuige de foto. De reacties van onze gasten, degenen waarvoor de vlindertuin bedoeld is, waren zonder uitzondering hartverwarmend positief. Op 1 januari 2015 diende de stichting, geheel onverwacht, het pand aan de Bermweg in Capelle aan den IJssel te ontruimen. Zie de berichten van december 2014 daaromtrent in het Nieuwsarchief. Het is ons helaas niet gelukt de vlindertuin te behouden op de oude locatie dan wel deze over te brengen naar een nieuwe plaats.

Nieuwe activiteiten - De stichting is steeds bezig met het verbeteren van de bovenstaande projecten en het ontwikkelen van nieuwe.
Op onze verlanglijst staat het volgende:
- Informatiemateriaal voor scholen.
- Posters "Geweld eindigt waar respect begint" in het openbaar vervoer, treinen, bussen
  en metro of in wachtkamers van (huis)artsen e.d..
- Een jaarkalender met vermelding van sponsors.
- Een tas met het thema.
- Publiceren van een Nieuwsbrief.

 

 

 

 

 

 

 

Een impressie van de jaarlijkse boottocht


 

Vlinderactie

Het verleden - de Vlindertuin
De aanleg en het resultaat