Beleids- en jaarplan

Zinvol gedrag, een kwestie van lange adem

'Zinloos geweld' is geen categorie in het Nederlandse strafrecht. Gewelddadige gebeurtenissen roepen gelukkig wel altijd maatschappelijke verontwaardiging op. Maar er is nog een lange weg te gaan.

Het onrecht, de hufterigheid, schijnheiligheid en zelfverrijking in de huidige samenleving baart ons en velen met ons, grote zorgen. Niet alleen voor nu maar evenzeer voor onze volgende generaties.De Stichting heeft daarom óók een aanpak voor de verdere toekomst: het Beleidsplan 2018 - 2022. Het plan is de basis voor de jaarlijkse plannen. Wij streven in onze plannen naar een goede balans tussen ongewenste gebeurtenissen en ontwikkelingen en de druk vanuit de samenleving om die te verminderen of te voorkomen. Hieronder vindt u een samenvatting, op aanvraag zenden wij u graag ons volledige Beleidsplan.


Basis activiteiten Beleidsplan 2016 - 2022 

Maand

Activiteit

Gebied

Februari

Contacten sponsors

Regionaal/lokaal
Capelle aan den IJssel

Maart

Opmaak regionale bladen

Regionaal/lokaal
Capelle aan den IJssel

Mei

* Boottocht voor slachtoffers i.o.m. nabestaanden
  (Kernactiviteit)
* Jaarplan komende jaar, incl. begroting

* Regio Rijnmond

September

Landelijke dag Gedenken Geweldslachtoffers
[presentatie en representatie]

Nationaal

12 November

Benefiet diner als fundraising voor
de boottocht van het volgend jaar

Regionaal/lokaal
Capelle aan den IJssel

Jaarrond

Werven van vrijwilligers op projectbasis, incl. professionele zorgverleners die als vrijwilliger
de boottocht begeleiden

Regio Rijnmond

Jaarrond

Fondsen werven

Landelijk

Jaarrond

Marketing en verkrijgen publiciteit

Regio RijnmondJaar 2018
Voor het jaar 2018 is het Beleidsplan aangevuld met o.a. de onderstaande activiteiten. Actualiseringen zijn cursief geplaatst.

Verkenning van de mogelijkheden tot samenwerking met andere, landelijk werkende organisaties.
Aanvulling: contacten zijn gelegd, de wil is er aan beide kanten. Na de zomerperiode wordt het overleg hervat.

De landelijke Vlinderactie, gericht op het bijstaan van nabestaanden van zinloos geweld en de samenleving meer bewust te maken van de ontwrichting die erdoor wordt veroorzaakt. De actie wordt volledig gefinancierd door de direct betrokken sponsors. Zie ook de pagina Activiteiten van onze website.

Het maken en doen plaatsen van banners en/of borden "Respect begint waar geweld eindigt" bij scholen en sportverenigingen

Onderzoek naar mogelijkheid voor boottochten voor nabestaanden van geestelijk en lichamelijk geweld

Onderhoud website|
Aanvulling: dit geschiedt doorlopend om de website steeds actueel te houden.

Jaarkalender 2018 met vermelding sponsors
Aanvulling: de kalender met daarop een groot aan sponsors, was begin december gereed en is inmiddels breed verspreid. Onder meer alle leden van de Tweede Kamer ontvingen de kalender.

Vervangen auto

Wij houden u op de hoogte.  

 

 

Zinvol gedrag, een kwestie van lange adem

Dat er nog een lange weg te gaan is, kan geïllustreerd worden aan de hand van onderstaande tekening, die meer dan 200 jaar geleden werd gemaakt. Het gaat om zinloos geweld, iets waarmee we helaas nog steeds dagelijks geconfronteerd worden.


Een jongen op straat aangevallen door een slagersjongen met een hakmes, 22 november 1806,Christiaan Andriessen. Onderschrift: Wat scheeld er aan jongen? Wel die jongen snijd me daar met een hakmes in mijn smoel.
Bron: Stadsarchief Amsterdam