Geweld eindigt waar respect begint


Vlindertjes
zijn spontane bijdragen en reacties over normen en waarden, zinvol gedrag of over het werk van de stichting. Ze kunnen van vrijwilligers, sponsors en instanties zijn, maar ook van bezoekers van onze site. Heeft u ook een vlindertje? Zend deze dan per e-mail aan info@zinvolgedrag.nl, wij plaatsen uw bijdrage graag.

26 oktober 2016 - Een vlindertje van de minister-president
Voor de bijeenkomst ter gelegenheid van ons 15-jarig bestaan op 12 november 2016, nodigde de stichting onder meer de minister-president uit. Zijn per e-mail ontvangen reactie was als volgt.
“Helaas kan ik op 12 november niet bij de samenkomst zijn ter ere van het 15-jarig bestaan van uw stichting. Ik weet dat uw stichting als doel heeft om normen, waarden, respect, fatsoen en veiligheid onder de aandacht te brengen en zowel geestelijk als lichamelijk geweld bestrijdt. Daar heb ik veel waardering voor. Alleen samen met gemeenten, politie en goedwillende mensen, individueel of in organisaties als de uwe kunnen we zorgen voor veiliger straten, wijken en openbare ruimten. Gelukkig daalt de criminaliteit in ons land gestaag. Deze lijn wil het Kabinet graag voortzetten en uw stichting heeft dezelfde ambitie. Ook in de komende jaren wens ik u veel succes met uw verdere werkzaamheden." Minister-president Mark Rutte

5 december 2015 - Een vlindertje voor dappere kinderen!
Een vijftienjarig meisje en haar twaalfjarige broertje hebben zich op sinterklaasavond op het politiebureau in Tilburg gemeld omdat ze samen met hun moeder waren mishandeld door de nieuwe vriend van de vrouw. De kinderen vertelden dat de man dronken was en in huis met spullen en glazen had gegooid. Hij had de kinderen daarbij bespuugd. Het meisje en de jongen waren bang en bezorgd naar het politiebureau gegaan. Hun moeder was naar haar werk vertrokken. Hun jongere zusje van elf was nog thuis. De politie is meteen naar het huis gegaan om het meisje in veiligheid te brengen en de man aan te houden. Hij werd laveloos naar het bureau gebracht en zit nog vast.
Bron: de Telegraaf

20 november 2015 - Een vlindertje voor de actie van Capelse kinderen
Ruim 350 kinderen waren afgelopen vrijdag op de Capelse Jeugddag in jongerencentrum Capsloc. De dag stond in het teken van het recht op bescherming en vond plaats tijdens de internationale dag van de rechten van het kind en de week tegen kindermishandeling.

25 september 2013 _ Een vlindertje van Joke Bekker - Waar beginnen de normen en waarden?
Als je in je leven "gelukkig" nooit iets te maken hebt gehad met zinloos geweld, dan mag je in je handen knijpen. Het dagelijks nieuws leert dat velen van ons niet zo "gelukkig" zijn. De meeste mensen denken bij zinloos geweld aan fysiek geweld. Er wordt meestal niet stilgestaan dat er ook geestelijk zinloos geweld bestaat. Niet zo zichtbaar en meer onderhuids maar net zo pijnlijk. Denk aan pesten op school, treiteren op de werkvloer, manipuleren door loverboys en zelfs door lovergirls. Het is moeilijk je ertegen te verweren.
En wat te denken van geweld tegen politieagenten, ambulancepersoneel, mensen die werkzaam zijn op de eerste hulp in ziekenhuizen? Ze worden regelmatig voor rotte vis uitgemaakt of erger. Proberen zinloos geweld te voorkomen door middel van zinvol gedrag lijkt haast onmogelijk; hoe moet je dat doen? Zinvol gedrag begint voor mij al met een plakje worst. U weet wel dat je kreeg bij een vriendelijke slager en waarbij je moeder dan vragend zei: "en wat zeg je dan, Joke? ". "Dank u wel slager"! Daar beginnen dus al de normen en waarden en die zijn zeker niet achterhaald.
Zoekend in de supermarkt naar een bepaald artikel, zag ik het volgende tafereeltje. Een klein meisje met dito boodschappenkarretje botste tegen een meneer aan. De moeder verontschuldigde zich en boog zich naar haar dochtertje met de woorden "Lieverd, als je dat per ongeluk doet dan zeg je altijd even sorry". Dit werd ter kennisgeving aangenomen door de kleine spruit en hopelijk in de kleine oortjes geknoopt. Het maakte mijn dag een stukje zonniger, al die verschrikkelijke nieuwsberichten tegenover een moeder en een dochtertje van goede wil.
.

Vlindertje van Prof. Dr. B. Smalhout, met gelukwens voor 10-jarig bestaan van de stichting.
Lees de brief d.d. 8 november 2011

Vlindertje van minister-president Mark Rutte met waardering voor de initiatieven van de stichting.
Lees de brief d.d. 18 mei 2011

Vlindertje van het Kabinet der Koningin, waarin het werk van de stichting belangrijk wordt genoemd.
Lees de brief d.d. 5 januari 2011

Vlindertje van Prof. Dr. B. Smalhout inzake zijn Ambassadeurschap.
Lees de brief d.d. 28 oktober 2010

Vlindertje van minister-president Mr.Dr. J.P. Balkenende: de doelstelling van de stichting sluit aan bij motto kabinet.
Lees de brief d.d. 13 maart 2009

Vlindertje van Algemeen secretaris H.M. de Koningin, met hartelijke dankzegging voor ontroerende boekje Nienke.
Lees de brief d.d. 6 februari 2007

Bij Vlindertjes plaatsen wij altijd de naam van de inzender. De redactie kan Vlindertjes inkorten of niet plaatsen.